Zalicz wf na capoeirze!

W semestrze letnim można zaliczyć wf na Politechnice przychodząc na capoeirę.

Więcej informacji:

http://azs.p.lodz.pl/wiadomosci-z-sekcji/capoeira-semestr-letni-201819/